Hizmetler

Temizlik & Concierge

Apartman, Site, residence, iş merkezi, plaza temizliği  Önce sağlık anlayışımız dahilinde Ortak alanların hijyenik ve temiz olması için, Bilgilendirilmiş ve görev tanımları hazırlanmış personel ile sağlanmaktadır.
Genel temizlik, haşere ilaçlama, su deposu temizliği, çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilerek raporlar yöneticiye ve kat maliklerine ilan edilmektedir.

YAPILACAK ANALİZLER

 •  TEMİZLİK UYGULAMA SIKLIKLARININ
  YÖNETİM İLE BİRLİKTE BELİRLENMESİ
 •  BELİRLENEN (SLA) PARAMETRELERİ
  ÜZERİNDEN İŞ GÜCÜ ANALİZİNİN TEMİZLİK
  PERSONELLERİ İLE BİRLİKTE YENİLENMESİ
 •  PERSONEL SİTE TANITIM VE
  ORYANTASYONUNUN YENİLENMESİ
 • TEMİZLİK PERFORMANS ÇIKTILARI İLE İLGİLİ
  PERSONELLERE HEDEFLER VERİLMESİ
 •  PERSONELLERE SÖZLÜ VE YAZILI YETERLİLİK
  SINAVLARININ YAPILMASI.
 • HABERLİ, HABERSİZ DENETİMLERİN
  YAPILMASI

ANALİZ SONUÇLARINDAN BEKLENEN İYİLEŞTİRMELER

 • PERSONEL SAYISININ TALEP EDİLEN
  ÇIKTILARA GÖRE BELİRLENMESİ
 •  TEMİZLİK HİZMETLERİ RAPORLAMALARININ
  TAM, SAĞLIKLI VE İŞLEVSEL HALE
  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 •  TEMİZLİK HİZMET STANDARDİZASYONUNUN
  SAĞLANMASI
 • PERSONEL AİDİYETİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 •  TEMİZLİK PERSONELİNİN DİĞER HİZMET
  BİRİMLERİNE KATKISININ ARTIRILMASI