Hizmetler

Güvenlik Hizmetleri

Daire güvenliği ve kat mülkiyeti güvenliğinizi en üst düzeyde tutmanızı sağlar. Mülkün ne kadar olduğuna bakılmaksızın, güvenlik görevlileri binayı güvende tutmak için eğitim almıştır. Özellikle, hırsızlık ve maddi hasar gibi olayların yanında mülk sahipleri, kiracılar ve ziyaretçilerin can güvenliğinin korunması en önem verdiğimiz konudur.

YAPILACAK ANALİZLER

 •  ANA GİRİŞ KAPILARINA AİT ARAÇ VE YAYA
  GİRİŞ SAYILARININ 30 GÜNLÜK SÜRE İLE
  İZLENMESİ
 •  GÜVENLİK RİSK ANALİZLERİNİN YENİLENMESİ
 •  ÖZEL GÜVENLİK TALİMATNAMESİNİN
  DÜZENLENEREK İLGİLİ TALİMATNAME
  ÜZERİNDEN EĞİTİMLERİN YENİLENMESİ
 •  PERSONEL SİTE TANITIM VE
  ORYANTASYONUNUN YENİLENMESİ
 •  PERSONEL “TURNOVER” ORANLARI İLE
  İLGİLİ PERSONELLERE HEDEFLER VERİLMESİ
 •  PERSONELLERE SÖZLÜ VE YAZILI YETERLİLİK
  SINAVLARININ YAPILMASI
 •  SIZMA, VAKA, HABERLİ VE HABERSİZ ACİL
  DURUM SENARYOLARININ UYGULANMASI
  VE SONUÇLARININ RAPORLANMASI

ANALİZ SONUÇLARINDAN BEKLENEN İYİLEŞTİRMELER

 •  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ
  RAPORLAMALARININ TAM, SAĞLIKLI VE
  İŞLEVSEL HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 •  SİTE ÖZEL GÜVENLİK PROSEDÜRLERİNİN
  STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI
 •  YETERLİ LİYAKATA SAHİP OLMAYAN
  PERSONELİN DEĞİŞTİRİLMESİ
 •  PERSONEL AİDİYETİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 •  ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN DİĞER HİZMET BİRİMLERİNE KATKISININ ARTIRILMASI