Hizmetler

Destek Yönetim Hizmetleri

Site Yönetim faaliyetleri ifa edilen sitelerimizde verilen hizmetlerde aksama yaşamadan muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi, hizmetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde verilebilmesini sağlamak için Destek Yönetim Hizmetleri aracılığıyla  sitelerimize konusunda uzman denetim ve destek personelleri ile hizmet vermektedir.
Denetim Koordinatörü yönetiminde Teknik, Güvenlik, Peyzaj, Temizlik bölüm yöneticilerinden oluşan destek ve denetim ekibi tarafından düzenli proje takibi ve şantiye ziyareti yapılmakta, sitenin hayata geçmesi ile projede öngörülmeyen ancak site sakinlerinin yaşamını doğrudan etkiyelen tüm konularda ve ayrıca sitenin işletme giderlerini mümkün olan asgari seviyeye indirmek üzere gerekli çalışmaları yaparak önerilerini de içeren raporlar hazırlamaktadırlar.

Bağlı Hizmetler