Hizmetler

Bütçe Ve Aidat Yönetimi

Bütçe yönetimini sağlayacak olan firma, verdiği hizmeti aynı kalitede ve  daha düşük bir  maliyetle yerine getirebilmelidir. Bunun için, ticari ve insan ilişkileri şeklinde faaliyetlerde başarı göstermiş olması gerekmektedir. Tesisin veya sitenin tüm ihtiyaçlarını fazlaca iyi analiz  edebilmeli ve yıllık mali bütçesini en yakın tahminle belirleyerek işlerin devamlılığını sağlayabilmelidir. Gerektiğinde bir muhasebeci gibi titiz çalışabilmeli , gelirleri ve yaptığı tüm masrafları kayıt defterlerinde  kayıt altında tutarak, kat maliklerine her an rapor sunacak profesyonellikte ve sorumlulukta olmalıdır.

Genel Plan

 • Aidatların düzenli olarak tahsil edilmesi.
 • Binanın yönetimi ile alakalı  ödemelerin zamanında yapılması.
 • Yükümlülükleri yerine getirmemiş bina sakinlerine  gerekli dava ve icra takiplerinin yapılması
 • Gelirleri – giderleri gösteren raporlar ile borç – alacak listesinin çizelge olarak detaylı ve anlaşılır biçimde hazırlanması.
 • Gelir – gider kalemlerinin kayıtlarının her an sunuma hazır biçimde tutulması.
 • Tesis veya sitenin resmi kayıt defterlerinin noter tasdiklerini yaptırmak.
 • Ortak kullanım alanlarının giderlerin düzenli takibinin yapılması.
 • Çalışan personelin ücretinin zamanında ödenmesi ve tüm yasal hükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Borç alacak çizelgelerinin her ay, bina panosunda  duyurmak.
  Sene sonunda, yıllık faaliyet raporunun detayları ile sunulması.
 • Kat malikleri ve yönetim kuruluna üç ayda bir faaliyetlerin düzenli rapor edilmesi.
 • Planda olmayan giderler için EK Bütçe hazırlamak kat maliklerin onayına sunmak.
 • Resmi defterleri sene sonunda noterde kapattırmak.